Regulamin witryny

Warunki, Hitachi Europe Ltd. („Hitachi”)

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem ze strony internetowej firmy Hitachi („strona”) należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Uzyskując dostęp do strony lub korzystając z niej, akceptujesz opisane poniżej warunki. Jeżeli nie chcesz być związany (-a) umową, jaką stanowią niniejsze warunki, możesz nie wchodzić na Stronę. Firma Hitachi może w dowolnym czasie zmodyfikować umowę, a wprowadzone modyfikacje wejdą w życie w momencie opublikowania. Zgadzasz się okresowo sprawdzać umowę, aby mieć świadomość takich modyfikacji; dalsze korzystanie ze Strony będzie uznawane za akceptację zmodyfikowanej umowy.

Strona została opracowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, będzie podlegać tym prawom, Twoje wchodzenie na Stronę i korzystanie z niej będzie uznawane za akceptację tych praw, z wyjątkiem prawa nazywanego konfliktem interesów, jak również za zgodę, że jakiekolwiek działanie lub procedura prawna między firmą Hitachi a Tobą zostanie skierowane wyłącznie do sądu pod jurysdykcją angielską lub walijską.

Prawa autorskie

Copyright (c) 1994 - 2013, Hitachi Europe Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właścicielem praw autorskich do dokumentów opublikowanych na serwerze sieci Web Hitachi jest firma Hitachi. Firma Hitachi upoważnia Cię do reprodukowania tych dokumentów wyłącznie w celu wykorzystania niekomercyjnego przez Ciebie lub Twoją organizację, pod warunkiem, że informacja o właścicielu praw autorskich pojawi się na wszystkich i każdym egzemplarzu oraz na wszelkich pracach pochodnych, dokumentacji i innych materiałach związanych z jakimkolwiek wykorzystaniem tych dokumentów.

Należy wyraźnie poinformować użytkowników o jakichkolwiek zmianach wprowadzonych w tych dokumentach, na przykład o tym, że jakakolwiek zmieniona wersja nie zostanie pomyłkowo wzięta za dokument oryginalny. Firma Hitachi zachowuje w szczególności wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, jakie mogą wiązać się z danymi, plikami i/lub obrazami, tekstem i mediami, jakie zawierają.
Komercyjna publikacja, kopiowanie lub redystrybucja dokumentów firmy Hitachi, w jakikolwiek sposób, w celu uzyskania korzyści osobistych lub korporacyjnych, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia jest zabroniona. Niektóre materiały, w tym materiały stron trzecich, mogą podlegać określonym dodatkowym warunkom.

Ograniczenia

Na tej Stronie mogą występować nieścisłości lub błędy. Niniejsze dokumenty są opracowywane i dostarczane „w stanie, w jakim są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przystosowania do określonego zastosowania lub nienaruszania dowolnego rodzaju praw stron trzecich. W żadnym przypadku firma Hitachi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wtórne straty lub jakiekolwiek straty, umowne, deliktowe lub jakiekolwiek inne, wynikające lub związane z wykorzystaniem dokumentów tu zawartych lub wchodzenia na tę Stronę, przeglądania jej i wykorzystywania.

Firma Hitachi dołoży odpowiednich starań, aby zawrzeć precyzyjne i aktualne informacje, jednak nie daje żadnych gwarancji ani interpretacji dotyczących ich dokładności lub kompletności. Firma Hitachi nie ponosi odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wchodzenia lub niemożności wejścia na tę Stronę lub polegania na informacjach w niej zawartych. Znajdujące się na niej opisy produktów i usług zostały umieszczone wyłącznie jako ogólna informacja dotycząca natury i rodzaju produktów i usług dostępnych w firmach grupy Hitachi. Opisy nie powinny być traktowane jako materiały, na których potencjalni klienci mogą polegać. Jeżeli interesuje Cię określony produkt lub usługa, skontaktuj się z nami.

Kliknięcie określonych linków na tej Stronie może spowodować przekierowanie na strony niepowiązane lub inne strony, za które firma Hitachi nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownicy korzystający z linków przekierowujących na strony internetowe osób trzecich korzystają z tych stron zgodnie z warunkami korzystania na nich umieszczonymi.

Informacje i materiały przesyłane do firmy Hitachi pocztą elektroniczną, przesyłane są jako informacje jawne. Wszelkie informacje, jakie przesyłasz do firmy Hitachi, muszą być prawdziwe, legalne i nie naruszać praw innych.
Firma Hitachi zastrzega sobie prawo zmiany w dowolnym czasie Strony praz produktów i usług na niej opisanych, jak również niniejszego oświadczenia prawnego.

Znaki towarowe i logotypy wykorzystane na Stronie są zarejestrowane i niezarejestrowane.
Znaki handlowe firmy Hitachi, innych firm z grupy Hitachi i osób trzecich nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wyraźnie dozwolony przez ich właścicieli.

Firma Hitachi uznaje wagę informacji osobistych, które mogą służyć do identyfikacji użytkownika, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail. Możesz odwiedzać Stronę bez ujawniania żadnych danych osobowych, jednak jeżeli podasz nam swoje dane osobowe, będziemy ich używać tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz dostarczenia Ci żądanych informacji. Strony innych firm z grupy Hitachi mogą zbierać dane osobowe; aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe na stronie określonej firmy z grupy Hitachi, zapoznaj się z informacjami podanymi na tej stronie. Możesz odwiedzić większość stron internetowych firm z grupy Hitachi bez podawania wymaganych informacji, jednak możesz nie mieć możliwości uzyskania dostępu do niektórych opcji, ofert i usług.

Ta Strona jest własnością firmy

Hitachi Europe Ltd. i jest przez nią zarządzana.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
Wielka Brytania

Zarejestrowana w Anglii pod numerem 2210686

Wykorzystanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez strony, które odwiedza. Są szeroko stosowane w celu zapewnienia działania stron lub usprawnienia ich pracy, jak również w celu uzyskiwania informacji przez właścicieli stron.

W poniższej tabeli opisano, jakich plików cookie używamy i dlaczego:

Plik cookieNazwa/Imię i nazwiskoCelWięcej informacji
Google Analytics

_ga

_gat_UA-315613-36

Te pliki służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony. Używamy tych informacji do kompilowania raportów; pomagają nam też one ulepszać stronę. Pliki cookie zbierają anonimowe informacje, między innymi o liczbie odwiedzających stronę, o tym, skąd weszli na tę stronę oraz o stronach, które odwiedzili.Kliknij tutaj, aby zobaczyć ogólny zarys polityki prywatności Google
Hitachi Digital Media Groupengb
Ten plik cookie zawiera unikalny ciąg znaków, który pozwala na połączenie Twojej przeglądarki z tą stroną internetową, umożliwiające na przykład logowanie lub porównywanie produktów. 
Pamiętaj mnie — logowanie dealera Hitachi Digital Media Groupremember_me
Ten plik cookie zawiera unikalny klucz umożliwiający użytkownikowi automatyczne ponowne logowanie, jeżeli użytkownik zaznaczył opcję automatycznego logowania. 
Hitachi Digital Media Group Językstrona
Ten plik cookie zawiera informację o aktualnie wybranym języku. 

Większość przeglądarek sieci Web umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je kasować, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.

Aby nie zgodzić się na bycie śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach sieci Web, odwiedź stronęhttps://tools.google.com/dlpage.gaoptout.

Pliki cookie serwisu YouTube

Osadzamy na stronie pliki wideo z naszego oficjalnego kanału w serwisie YouTube, który może zostawiać pliki cookie na Twoim komputerze po kliknięciu odtwarzacza YouTube, jednak podczas odtwarzania osadzonych plików wideo serwis YouTube nie przechowuje pozwalających na identyfikację osoby plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę serwisu YouTube z informacjami o osadzaniu plików.