Om oss

De globale endringene blir stadig mer dynamiske

Vårt bedriftsmotto «Inspirere the Next» gjenspeiler vårt engasjement for at Hitachi-merket fortsatt skal innfri kundenes og samfunnets forventninger i en tid preget av informasjon, kunnskap og bevisste forbrukere. Dette mottoet legemliggjør Hitachis forsett om å fortsatt inspirere kommende generasjoner med de nyeste produktene, systemene og tjenestene, for et mer levende samfunn. Det er også et uttrykk for vårt sterke forsett om modig å møte alle nye utfordringer tidene måtte bringe: Uansett hva som blir det «neste».