Gebruiksvoorwaarden

Juridische bepalingen en voorwaarden, Hitachi Europe Ltd. ("Hitachi")

Lees de volgende tekst zorgvuldig door voordat u deze website van Hitachi ("website") bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de hieronder vermelde voorwaarden en condities Als u niet gebonden wilt zijn aan de overeenkomst zoals deze beschreven wordt in deze voorwaarden, mag u de website niet bezoeken Hitachi kan deze overeenkomst op elk gewenst moment aanpassen, en dergelijke aanpassingen worden met onmiddellijke ingang van kracht vanaf het moment van plaatsing. U gaat ermee akkoord dat u deze overeenkomst regelmatig naleest, om op de hoogte te blijven van dergelijke aanpassingen en uw verdere toegang wordt beschouwd als uw bindende aanvaarding van de aangepaste overeenkomst.

Deze website is ontwikkeld in overeenstemming met en zal worden onderworpen aan, en uw toegang en gebruik van de website zullen worden beschouwd als aanvaarding van, de wetten van Engeland en Wales, met uitzondering van het rechtsinstrument waarnaar wordt verwezen als wetsconflicten, evenals toestemming dat eventuele wettelijke handelingen of gerechtelijke procedures tussen Hitachi en uzelf als gevolg van uw toegang tot en gebruik van deze website uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank met jurisdictie in Engeland of Wales.

Copyright

Copyright (c) 1994 - 2013, Hitachi Europe Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het copyright van de documenten, gepubliceerd op de Worldwide Web Server van Hitachi, is eigendom van Hitachi. Hitachi geeft u toestemming de documenten voor niet-commercieel gebruik uitsluitend door uzelf of binnen uw organisatie te laten reproduceren, op voorwaarde dat de copyright-vermelding op elke kopie vermeld staat en op alle vormen van afgeleide werken, documentatie en andere materialen met betrekking tot het gebruik van deze documenten.

U dient gebruikers duidelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die u in deze documenten aanbrengt, zodanig dat een gewijzigde versie niet per abuis kan worden beschouwd als een origineel. Hitachi behoudt specifiek alle rechten, met inbegrip van het auteursrecht, die het kan hebben op gegevens, bestanden en/of afbeeldingen, tekst en de media die zij bevatten.
Commerciële publicaties, het kopiëren of opnieuw distribueren van documenten van Hitachi op welke wijze dan ook, voor persoonlijk of zakelijk gewin is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Bepaald materiaal, met inbegrip van materiaal van derden, kan onderworpen zijn aan specifieke extra voorwaarden.

Beperkingen

Deze website kan onjuistheden of fouten bevatten. DEZE DOCUMENTEN WORDEN SAMENGESTELD EN AANGEBODEN "AS IS", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, OF HET OP GEEN ENKELE WIJZE SCHENDEN VAN RECHTEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ. IN GEEN GEVAL ZAL HITACHI AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR CONTRACTUELE SCHADE, SCHADE DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN SAMENHANG MET HET GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN OP DEZE WEBSITE OF UW TOEGANG TOT, BLADEREN DOOR EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Hitachi zal redelijke inspanningen leveren om accurate en bijgewerkte informatie te plaatsen, maar geeft geen garanties en doet geen uitspraken over de juistheid en de volledigheid ervan. Hitachi is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van uw toegang tot, of uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website of uw mate van vertrouwen op de informatie op deze website. De vermelde omschrijvingen van de producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld om als algemene referentie met betrekking tot de aard en het type van de producten en diensten die bedrijven van de Hitachi Group leveren. De omschrijvingen zijn niet bedoeld om door potentiële klanten als maatstaf te worden gebruikt. Als u geïnteresseerd bent in een bepaald product of een bepaalde dienst, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Door te klikken op bepaalde links op deze website kunt u worden doorgelinkt naar ongerelateerde of andere websites waarvoor Hitachi geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Gebruikers die doorlinken naar websites van derden gebruiken dergelijke websites volgens de voorwaarden die aan diezelfde websites verbonden zijn.

De berichten en het materiaal dat u via e-mail over het internet aan Hitachi verstuurt, zijn berichten op niet-vertrouwelijke basis. Alle informatie die u aan Hitachi verzendt, dient naar waarheid te zijn, geen inbreuk te maken op de rechten van anderen en rechtsgeldig te zijn.
Hitachi behoudt zich het recht voor de website en de producten en daarop omschreven diensten evenals deze juridische verklaring te allen tijde te kunnen wijzigen.

Het handelsmerk en de logo's die op deze website worden gebruikt zijn gedeponeerd en niet gedeponeerd.
Handelsmerken van Hitachi, overige bedrijven van de Hitachi Group en derden mogen niet worden gebruikt, tenzij zoals specifiek door hun respectievelijke eigenaren toegestaan.

Hitachi erkent het belang van de persoonsgegevens op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, adres en e-mailadres. U kunt de website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ons wel uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij die uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die overeenkomen met uw vragen en u de informatie geven waar u om vraagt. Andere websites van bedrijven van de Hitachi Group kunnen uw persoonsgegevens verzamelen: wij verwijzen u naar de website van het betreffende bedrijf van de Hitachi Group als u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als u de gevraagde informatie niet geeft, kunt u nog steeds de meeste websites van de bedrijven van de Hitachi Group bezoeken, maar kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door

Hitachi Europe Ltd.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
Verenigd Koninkrijk

Geregistreerd in Engeland onder nr. 2210686

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de websites die u bezoekt op de computer worden gezet. Ze worden veel gebruikt om websites te laten functioneren, of efficiënter te laten functioneren, en om informatie te verschaffen aan de eigenaren van de website.

Onderstaande tabel legt uit welke cookies wij gebruiken en waarom:

CookieNaamDoelMeer informatie
Google Analytics

_ga

_gat_UA-315613-36

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en als hulp bij het verbeteren van onze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de website, waar de bezoekers van de website vandaan komen, en welke pagina's zij bezochten.Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google
Hitachi Digital Media Groupnlnl
Dit cookie slaat een unieke tekenreeks op die uw internetsessie aan de website koppelt om functies zoals inloggen en het vergelijken van producten mogelijk te maken 
Mijn dealer-aanmelding bij de Hitachi Digital Media Group onthoudenremember_me
Dit cookie slaat een unieke sleutel op waarmee u automatisch weer wordt ingelogd op de inlogpagina voor dealers, als u ervoor hebt gekozen om automatisch te worden ingelogd 
Hitachi Digital Media Group Taalsite
Dit cookie slaat de huidige gekozen taal op 

De meeste webbrowsers maken het mogelijk het gebruik van de meeste cookies via de instellingen in meer of mindere mate te regelen. Als u meer wilt weten over cookies, of te weten wilt komen hoe u kunt zien welke cookies zijn geplaatst en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen, verwijzen wij u naar www.allaboutcookies.org.

Wanneer u op websites niet wilt worden gevolgd door Google Analytics, kunt u dit aangeven ophttps://tools.google.com/dlpage.gaoptout.

YouTube-cookies

Onze website bevat video's van ons officiële YouTube-kanaal die cookies op uw computer kunnen plaatsen als u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie op voor het afspelen van ingebedde video's. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiepagina over inbedden van YouTube.