Vidvinkelmodellen ED-A100 löste alla bekymmer gällande hälsa och säkerhet

Vidvinkelmodellen ED-A100 löste alla bekymmer gällande hälsa och säkerhet

Hove Park School, Storbritannien

Det ständiga behovet av att förbättra inlärning och undervisning kräver att lärarna nu ber sina elever om feedback. "Det är en fantastisk projektor!" var 13-åriga Lucies reaktion när hon för första gången arbetade med den nya ultravidvinkelprojektorn Hitachi ED-A100 under en språklektion.

 

Lucie spelade rollen som väderpresentatör på TV och beskrev på franska hur norra Frankrike skulle få blåst, regn och snö.

Hon flyttade vädersymboler på skärmen och pratade direkt till klassen medan hon stod direkt framför den den interaktiva whiteboarden Hitachi FX-Duo på 77 tum.