Living Wage Foundation / Department of Brilliant

Living Wage Foundation / Department of Brilliant

Projektorer: CP-WU13K med FL-K01-lins

Varje år håller Living Wage Foundation, en välgörenhetsorganisation som syftar till att få arbetsgivare att betala alla sina arbetstagare en lön som ligger över den lagstadgade minimilönen, "Living Wage Week". Veckan innefattar en serie evenemang och debatter som får mycket uppmärksamhet i media och bland allmänheten. 2014 var Islington den stad som hade flest Living Wage-ackrediterade arbetsgivare och valdes därför ut för att hålla ett offentligt evenemang. Staden stod som värd för en debatt från kl. 18-20 och Department of Brilliant ombads att utveckla den projektion som skulle visas på stadshuset och åtfölja debatten och skapa uppmärksamhet kring syftet.