ED-A100 ger en optimal lösning

ED-A100 ger en optimal lösning

Halsnæs kommun, Danmark

Ett av ansvarsområdena för IT-avdelningen på Halsnæs kommun är inköp och drift av IT- och AV-utrustning i de kommunala skolorna. Användningen av IT i utbildningarna har mycket hög prioritet. Klassrumsutbildningen ska generellt organiseras så att IT- och AV-utrustning finns lättillgängligt för såväl lärare som elever. Planerat eller spontant. I alla utbildningsmiljöer.

 

Med detta som grund definierar Ole D. Jørgensen, chef för IT-avdelningen i Halsnæs kommun, ett antal krav för att nå en lösning ...