CP-X10000 OCH CP-A200 levererar fantastiska högkvalitativa bilder

CP-X10000 OCH CP-A200 levererar fantastiska högkvalitativa bilder

Museu de Sant Boi, Spanien

Museu Sant Boi har utformats för att hysa två permanenta utställningar som hållits av staden under ett antal år, och det har anpassats efter ett arkitektoniskt projekt som sammanför två historiska byggnader – Can Torrens och Teresa de l'Oli. Den senare var bostad åt Rafael Casanova, överbefälhavare i Katalonien, under hans sista år.

 

Den första utställningen, Sant Boi. Tid och Rum, dokumenterar Sant Bois historia från de första iberiska uppgörelserna fram till i dag och visar en viktig samling med arkeologiska fynd från de iberiska, romerska, medeltida och moderna perioderna, uppvisade i glasmontrar som uppfyller dagens riktlinjer för konservering av föremål.