CP-A200 ger en fascinerande presentation

CP-A200 ger en fascinerande presentation

Den första rumänska skolan i Sfantu Gheorghe, Rumänien

En tillbakablick över generationer

Även om den första rumänska skolan dokumenterades redan på 1300-talet finns det inte längre några spår efter den. Den äldsta överlevande skolan ligger i Sfantu Gheorghe och är daterad till 1799. Skolan har nu bevarats som ett museum över den första rumänska skolan av Östra Karpaternas nationalmuseum. Skolan har en lång historia som har ställts samman med hjälp av arkiv och moderna dokument. Den hade ett gott anseende och utbildade generationer av barn. I dag är museet – MNCR - ett viktigt historiskt monument för lokalsamhället och alla rumäner.

Innan byggnaden omvandlades till museum behövde den restaureras och konserveras