Antalya Open Air Theatre CP-X10000

Antalya Open Air Theatre CP-X10000

Antalya, Turkiet

När den turkiska statsteatern började förbereda scenen vid Antalya Open Air Theatre inför produktionen av "You are real Santa Claus" var de bekymrade över den smala scenen och den stora skärmen. Det krävdes ett starkt ljus och det fick teaterns tekniska personal att ifrågasätta hur man skulle lösa problemet. Efter efterforskningar och tester kunde de fortfarande inte uppnå ett tillfredsställande resultat. Byggandet av scenen hade påbörjats och teaterns program hade redan offentliggjorts. Det tekniska teamet kontaktade EMN och berättade om sitt problem genom att visa EMN sin scenplan, det visuella innehållet, dukens storlek och projiceringens avstånd. EMN informerade det tekniska teamet att deras problem teoretiskt kunde lösas med en Hitachi CP-X10000-projektor och ultravidvinkelobjektivet USL-801.

Först installerade det tekniska teamet projektorn för framifrånprojicering men resultatet blev bristfälligt, vilket ledde till att de ändrade installationen till bakprojicering för att kunna uppfylla alla krav och behov utan att kompromissa. Efter att ha arrangerat om duken på scenen placerades Hitachi CP-X10000-projektorn med ultravidvinkelobjektivet SL-801 med lämpligt avstånd och höjd. Teatern var beroende av bildkvaliteten från CP-X10000 med en skärmstorlek på 10 x 6 m.

Under juli, augusti och september visades teaterproduktionen två gånger om dagen och under två timmar per gång. CP-X10000-projektorn fungerade problemfritt i Antalyas väderförhållanden med en temperatur på 35 °C och 85 % luftfuktighet. Hitachi CP-X10000 spelade sin roll med bravur helt utan tekniska ingripanden.