Användarvillkor

Juridiska villkor och bestämmelser, Hitachi Europe Ltd. ("Hitachi")

Läs följande information noggrant innan du använder Hitachis webbplats ("webbplats"). Genom att öppna och använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden till villkoren som anges nedan. Om du inte samtycker till att vara bunden till det avtal som utgörs av dessa villkor får du inte besöka webbplatsen. Hitachi kan ändra avtalet när som helst, och sådana ändringar skall gälla med omedelbar verkan efter att ändringarna lagts upp på webbplatsen. Du samtycker till att granska avtalet regelbundet för att hålla dig underrättad om sådana ändringar, och din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner det ändrade avtalet.

Denna webbplats har utvecklats i enlighet med och skall styras av, och din åtkomst och användning av webbplatsen skall anses vara ett godkännande av, lagarna i England och Wales, med undantag för den lagsamling som kallas för lagvalsregler. Du samtycker även till att alla laga åtgärder eller rättegångsförfaranden mellan dig och Hitachi som uppstår till följd av att du öppnar eller använder denna webbplats skall hanteras uteslutande av en behörig domstol med säte i England eller Wales.

Upphovsrätt

Upphovsrätt (c) 1994 - 2013, Hitachi Europe Ltd. Med ensamrätt.
Upphovsrätten för dokumenten som publiceras på Hitachi Worldwide Web Server ägs av Hitachi. Hitachi ger dig formellt tillstånd att återskapa dokumenten för icke-kommersiell användning av dig själv eller inom din organisation, förutsatt att meddelandet om upphovsrätt finns på alla kopior och på alla former av bearbetningar, dokument och annat material med anknytning till användning av dessa dokument.

Du måste tydligt meddela användare om alla eventuella ändring du gör i dessa dokument, så att ingen ändrad version missuppfattas som ett original. Hitachi förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, de har vad gäller data, filer och/eller bilder, text och den media dessa innehåller.
Kommersiell publicering, kopiering eller vidaredistribution av Hitachis dokument för personlig vinning eller företagets vinning är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd. Särskilt material, inklusive tredje parts material, kan vara föremål för ytterligare angivna villkor.

Begränsningar

Den här webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller fel. DESSA DOKUMENT ÄR FÖRBEREDDA OCH TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM EN TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER AV NÅGOT SLAG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL HITACHI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR, OAVSETT OM DET HANDLAR OM AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTEN HÄRI ELLER DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

Hitachi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men inga garantier eller utfästelser lämnas om dess riktighet eller fullständighet. Hitachi skall inte hållas ansvariga för skador av något slag till följd av din åtkomst av, eller oförmåga att komma åt, denna webbplats eller din tillit till informationen på den här webbplatsen. Beskrivningar av produkter och tjänster som är inkluderade är endast avsedda att vara ett allmänt referensverktyg gällande den typ av produkter och tjänster som är tillgängliga från Hitachi-koncernens bolag. Potentiella kunder bör inte förlita sig på beskrivningarna. Kontakta oss om du är intresserad av en särskild produkt eller tjänst.

När du klickar på vissa länkar på den här webbplatsen kan du komma till orelaterade webbplatser för vilka Hitachi inte tar något ansvar. Användare som länkar till tredje parters webbplatser använder sådana webbplatser enligt dessa webbplatsers användarvillkor.

De meddelanden och det material du skickar till Hitachi per e‑post via internet behandlas som icke-konfidentiellt material. All information som du skickar till Hitachi måste vara sanningsenlig, inte överträda andras rättigheter och vara lagenlig.
Hitachi förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsen och de produkter och tjänster som beskrivs däri samt detta juridiska dokument.

Det varumärke och de logotyper som används på denna webbplats är registrerade och oregistrerade.
Varumärken för Hitachi, andra bolag i Hitachi-koncernen och tredje parter får inte användas om inte respektive ägare uttryckligen tillåter detta.

Hitachi känner till vikten av personuppgifter genom vilka du kan identifieras, t.ex. namn, adress och e-postadress. Du kan besöka webbplatsen utan att avslöja några personuppgifter, men om du förser oss med dina personuppgifter kommer vi endast att använda dem för att besvara dina frågor och förse dig med den information du begärt. Andra bolag inom Hitachi-koncernen kan samla in personuppgifter på sina webbplatser. Du bör kontrollera webbplatsen för det aktuella bolaget i Hitachi-koncernen för att se hur dina personuppgifter hanteras. Om du inte uppger den information som efterfrågas kan du ändå besöka de flesta webbplatserna som tillhör bolagen i Hitachi-koncernen, men du kanske inte kan utnyttja alla alternativ, erbjudanden och tjänster.

Denna webbplats ägs och kontrolleras av

Hitachi Europe Ltd.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
Storbritannien

Registrerat i England, nr 2210686

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att säkerställa att webbplatser fungerar, eller fungerar mer effektivt, samt för att ge information till webbplatsens ägare.

Tabellen nedan beskriver de cookies vi använder och varför vi använder dem:

CookieNamnÄndamål Mer information
Google Analytics

_ga

_gat_UA-315613-36

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra webbplatsen. Cookies samlar in information på ett anonymt sätt, inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna på webbplatsen kom och vilka sidor de besökt.Klicka här för en översikt av personlig integritet på Google
Hitachi Digital Media Groupengb
Denna cookie lagrar en unik sträng som länkar din webbläsarsession till webbplatsen för att aktivera funktioner såsom inloggning och produktjämförelse  
Kom ihåg mig – inloggning till återförsäljare för Hitachi Digital Media Groupremember_me
Denna cookie lagrar en unik nyckel med vilken du loggas in automatiskt till återförsäljarinloggningen igen, så länge du valt att loggas in automatiskt 
Hitachi Digital Media Group – Språkwebbplats
Denna cookie lagrar aktuellt språkval  

De flesta webbläsare tillåter viss kontroll över de flesta cookies via webbläsarens inställningar. Om du vill veta mer om cookies, bland annat hur du ser vilka cookies som är inställda och hur du hanterar och tar bort dem, kan du gå till www.allaboutcookies.org.

Om du inte vill spåras av Google Analytics på några webbplatser går du till https://tools.google.com/dlpage.gaoptout.

YouTube-cookies

Vi bäddar in videos från vår officiella YouTube-kanal vilket kan leda till att cookies sparas i din dator om du klickar på YouTube-videospelaren, men ingen personligt identifierbar cookie-information sparas på YouTube när du spelar upp inbäddade videor. Om du vill vet mer kan du besöka YouTubes informationssida om inbäddning.