ED-A100 er en utmerket løsning

ED-A100 er en utmerket løsning

Halsnæs kommune, Danmark

Ett av ansvarsområdene til IT-avdelingen i Halsnæs kommune er innkjøp og drift av IT-utstyr på de kommunale skolene. Bruken av IT i utdanning har svært høy prioritet. Generelt bør klasseromsundervisningen organiseres slik at IT-utstyret er allment tilgjengelig for både lærere og elever. Planlagt eller spontant. I alle typer klasseromsmiljø.

 

Basert på dette definerer Ole D. Jørgensen, leder av IT-avdelingen i Halsnæs kommune, en rekke krav for å utvikle en løsning ...