Living Wage Foundation/Department of Brilliant

Living Wage Foundation/Department of Brilliant

Projectoren: CP-WU13K met FL-K01-lens

Elk jaar organiseert de Living Wage Foundation, een liefdadigheidsinstelling die zich erop toelegt om werkgevers al hun werknemers vrijwillig een salaris boven het minimum loon te betalen, de 'Living Wage Week'. Deze week bestaat uit een serie evenementen en debatten die veel media en publieke aandacht trekken. In 2014 was Islington de wijk waar de meeste door Living Wage-geaccrediteerde werkgevers waren gevestigd en daarom werd deze wijk gekozen als locatie voor een publieksevenement. In het stadje werd van 18:00 tot 20:00 een debat georganiseerd en er werd aan Department of Brilliant gevraagd een projectie te ontwikkelen voor op het stadhuis. De projectie moest het debat aanvullen en aandacht voor het goede doel genereren.