Όροι χρήσης

Νομικοί Όροι & Προϋποθέσεις, Hitachi Europe Ltd. ("Hitachi")

Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά πριν επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα της Hitachi ("Δικτυακός τόπος"). Όταν επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από το συμφωνητικό που παρουσιάζεται μέσα απ' αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο. Η Hitachi μπορεί να τροποποιήσει το συμφωνητικό οποτεδήποτε, και αυτές οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά από την γνωστοποίησή τους. Συμφωνείτε να εξετάζετε το συμφωνητικό τακτικά για να είστε ενήμεροι σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις και η συνεχόμενη πρόσβασή σας θα θεωρείται οριστική αποδοχή του τροποποιημένου συμφωνητικού.

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με και διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας και η πρόσβαση και χρήση του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας θα θεωρείται αποδοχή αυτής, με εξαίρεση το σώμα των νόμων που αναφέρονται σε συγκρούσεις νόμων, καθώς και συγκατάθεση ότι οποιαδήποτε δικαστική αγωγή ή διαδικασία μεταξύ σας και της Hitachi που απορρέει από την πρόσβαση και χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας, θα εκδικάζεται αποκλειστικά από δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Αγγλία ή Ουαλία.

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα (c) 1994 - 2013, Hitachi Europe Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τα πνευματικά δικαιώματα των εγγράφων που δημοσιοποιούνται στο Hitachi Worldwide Web Server είναι κτήματα της Hitachi. Η Hitachi σας εξουσιοδοτεί να αναπαράξετε τα έγγραφα για μη εμπορική χρήση από σας ή εντός του οργανισμού σας μόνον, με τον όρο ότι η κοινοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων θα αναγράφεται σε καθένα και όλα τα αντίγραφα και σε όλα τα έντυπα παράγωγων έργων, εγγράφων και άλλου υλικού που έχει σχέση με οποιαδήποτε χρήση αυτών των εγγράφων.

Πρέπει να ενημερώνετε σαφώς τους χρήστες σχετικά με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ενδέχεται να κάνετε σε αυτά τα έγγραφα, έτσι ώστε οποιαδήποτε τροποποιημένη εκδοχή να μην θεωρείται ως η αρχική. Η Hitachi ειδικά διατηρεί όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών, τα οποία μπορεί να έχει σε δεδομένα, αρχεία και/ή εικόνες, κείμενο και τα μέσα που περιλαμβάνουν.
Απαγορεύονται, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, οι εμπορικές δημοσιοποιήσεις και η αντιγραφή ή αναδιανομή εγγράφων της Hitachi με οποιονδήποτε τρόπο για προσωπικό ή εταιρικό κέρδος Συγκεκριμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του υλικού τρίτων, ενδέχεται να διέπεται από ειδικούς επιπλέον όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμοί

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή λάθη. ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΑΥΤΟΥΣΙΑ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η HITACHI ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ.

H Hitachi θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά δεν δίνει εγγυήσεις ούτε προσυπογράφει την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Η Hitachi δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από την πρόσβασή σας, ή την αδυναμία πρόσβασής σας, σε αυτόν το Δικτυακό τόπο ή για την εξάρτησή σας από πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό τόπο αυτόν. Οι περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται χρησιμεύουν μόνο ως εργαλείο γενικής αναφοράς σχετικά με τη φύση και τον τύπο των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών από τις εταιρείες του Ομίλου Hitachi. Οι περιγραφές δεν έχουν πρόθεση να προσελκύσουν την εμπιστοσύνη εν δυνάμει πελατών. Αν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κάνοντας κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους εντός του Δικτυακού τόπου μπορεί να μεταφερθείτε σε άσχετες ή άλλες ιστοσελίδες για τις οποίες η Hitachi δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη. Οι χρήστες που συνδέονται με ιστοσελίδες τρίτων, τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των σελίδων.

Οι επικοινωνίες και το υλικό που στέλνεται στη Hitachi μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θεωρούνται απόρρητα. Οποιαδήποτε πληροφορία στέλνετε στη Hitachi πρέπει να είναι αληθής, να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και να είναι νόμιμη.
Η Hitachi διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το Δικτυακό τόπο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν καθώς και την παρούσα δήλωση νομικού περιεχομένου.

Το εμπορικό σήμα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν το δικτυακό τόπο είναι καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα.
Τα εμπορικά σήματα της Hitachi, άλλων εταιρειών του Ομίλου Hitachi και τρίτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ' άλλο τρόπο παρά όπως ειδικά ορίζουν οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες τους.

Η Hitachi αναγνωρίζει την σπουδαιότητα των προσωπικών δεδομένων μέσω των οποίων μπορεί να αναγνωρισθείτε, όπως όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Δικτυακό τόπο χωρίς να αποκαλύψετε κανένα προσωπικό δεδομένο αλλά αν μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που μας ζητήσατε. Άλλες ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου Hitachi μπορεί να συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ιστοσελίδα των εταιρειών του Ομίλου Hitachi για να δείτε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν δεν παράσχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα μπορείτε να επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες των περισσότερων εταιρειών του Ομίλου Hitachi αλλά μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές, προσφορές και υπηρεσίες.

Ο παρόν Δικτυακός τόπος ανήκει και ελέγχεται από την

Hitachi Europe Ltd.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Αγγλίας 2210686

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να λειτουργήσουν οι ιστοσελίδες, ή για να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες της σελίδας.

Ο πίνακας παρακάτω εξηγεί τα cookies που χρησιμοποιούμε και γιατί:

CookieΌνομαΣκοπόςΠερισσότερες πληροφορίες
Google Analytics

_ga

_gat_UA-315613-36

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν το Δικτυακό μας τόπο μας οι επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για να βοηθηθούμε στη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκεπτών του δικτυακού τόπου, από πού προήλθαν οι επισκέπτες και τους δικτυακούς τόπους που επισκέφθηκαν.Κάντε κλικ εδώ για την επισκόπηση της ιδιωτικότητας στο Google
Hitachi Digital Media Groupengb
Αυτό το cookie αποθηκεύει μια μοναδική συμβολοσειρά, η οποία συνδέει τη συνεδρία πλοήγησής σας με το δικτυακό τόπο, προκειμένου να διευκολύνει λειτουργίες, όπως τη σύνδεση ή τη σύγκριση προϊόντων 
Hitachi Digital Media Group Σύνδεση Μεταπωλητή Απομνημόνευση στοιχείων σύνδεσηςΑπομνημόνευση_στοιχείων_σύνδεσης
Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό κλειδί που σας επιτρέπει να επιστρέψετε αυτόματα στη σελίδα σύνδεσης μεταπωλητή, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αυτόματη αποσύνδεση 
Hitachi Digital Media Group Γλώσσασελίδα
Αυτό το cookie αποθηκεύει την τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα 

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου επιτρέπουν κάποιο έλεγχο των περισσότερων cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του περιηγητή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, όπως ποια cookies έχουν ρυθμιστεί και πώς να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Για να σταματήσετε την ανίχνευσή σας από το Google Analytics σε όλες τις ιστοσελίδες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttps://tools.google.com/dlpage.gaoptout.

cookies στο YouTube

Ενσωματώσαμε videos από το επίσημο κανάλι μας YouTube που μπορεί να τοποθετήσει cookies στον υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ στο YouTube video player, αλλά το YouTube δεν θα αποθηκεύσει αναγνωριστικά προσωπικά cookies για αναπαραγωγή ενσωματωμένων videos. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα πληροφοριών του YouTube .