Σχετικά με εμάς

Οι παγκόσμιες αλλαγές γίνονται ολοένα δυναμικότερες

Η εταιρική μας δήλωση "Inspire the Next" αποτελεί μια σαφή διακήρυξη, ότι το εμπορικό σήμα της Hitachi θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών του και της κοινωνίας, σε μια εποχή της πληροφορίας, της γνώσης και ενός ενδυναμωμένου καταναλωτή. Αυτό το σλόγκαν εμπεριέχει τη δέσμευσή της Hitachi να συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές, με τα πιο σύγχρονα προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, προκειμένου να διαμορφώσει μια πιο ζωντανή κοινωνία. Αποτελεί, επίσης, έκφραση της ισχυρής μας δέσμευσης να αντιμετωπίσουμε με θάρρος οποιαδήποτε νέα πρόκληση μας φέρει ο χρόνος: οτιδήποτε έρθει "Next (Επόμενο)."