Εγκατάσταση

Ideal for medium to large venues, our installation models deliver high performance, advanced networking capabilities and simple user functionality, making them a cost effective solution for a multitude of installation requirements.

 

CP-X5550
XGA | 5800 LM
CP-WX5500
WXGA | 5200 LM
CP-WX5505
WXGA | 5200 LM
CP-WX5506M
WXGA | 5400 LM
CP-WU5500
WUXGA | 5200 LM
CP-WU5505
WUXGA | 5200 LM
CP-WU5506M
WUXGA | 5200 LM
CP-WU8461
WUXGA | 6000 LM
CP-X8800
XGA | 8000 LM
CP-WX8750
WXGA | 7500 LM
CP-WX8650
WXGA | 6500 LM
CP-WU8600
WUXGA | 6000 LM
CP-WU8700
WUXGA | 7000 LM
CP-WX8265
WXGA | 6500 LM

Προϊόντικοί Κατάλογοι

Can't find your product?

Καταργημένα προϊόντα