Ίδρυμα Living Wage / Department of Brilliant

Ίδρυμα Living Wage / Department of Brilliant

Προβολείς: CP-WU13K με φακό FL-K01

Κάθε χρόνο η Living Wage Foundation, φιλανθρωπική οργάνωση, με στόχο την παρότρυνση των εργοδοτών να αμείβουν οικειοθελώς όλους τους υπαλλήλους τους με αποδοχές που υπερβαίνουν τον νόμιμο βασικό μισθό, διοργανώνει την εκδήλωση «Living Wage Week» (Εβδομάδα Αξιοπρεπών Μισθών). Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται μια σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων που προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον των ΜΜΕ και του κοινού. Το 2014, ο δήμος του Ίσλινγκτον φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιημένων εργοδοτών για την παροχή Αξιοπρεπών μισθών, γι' αυτό και επιλέχθηκε για τη διοργάνωση μιας δημόσιας εκδήλωσης. Εκεί έλαβε χώρα μια δημόσια συζήτηση από τις 6 έως τις 8 μ.μ. και ανατέθηκε στο Department of Brilliant να αναλάβει την προετοιμασία της προβολής που θα συνόδευε τη συζήτηση στο δημαρχείο και θα προσέλκυε το ενδιαφέρον του κοινού.