Jump to the main text

Hitachi Digital Media Group

Hitachi

Hitachi - ekologická vize 2025 - Hitachi Group sníží do roku 2025 emise CO2 ze svých produktů o 100 milionů tun.

Eco-Hitachi

Společnost Hitachi formulovala svou ekologickou vizi, jíž chce přispět k vybudování udržitelné společnosti. Svými obchodními praktikami a produkty s omezeným dopadem na životní prostředí chceme přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého o 100 miliónů tun ročně do roku 2025.

Naším cílem je vyvinou technologii, která bude usnadňovat život a současně přispěje k budování skutečně udržitelné společnosti pro současnou generaci i ty, které teprve přijdou.

Produkty příští generace

Projektory Hitachi používají součásti, které pomáhají snížit jejich spotřebu energie a podíl na emisích oxidu uhličitého.

Snižování podílu na emisích oxidu uhličitého
Usilujeme o omezení emisí skleníkových plynů v každé fázi výrobního procesu. Za tímto účelem jsme zavedli následující postupy:

  • Skříně bez laků
    Laky mohou uvolňovat do ovzduší a životního prostředí škodlivé emise, proto u svých projektorů volíme alternativní řešení.

  • Zmenšení kartónového obalu
    Naše nejnovější projektory jsou nyní dodávány v menších kartónových obalech. Díky tomu jich můžeme při jediné cestě přepravit téměř dvojnásobek a tím dále snížit náš podíl na emisích oxidu uhličitého.

  • Recyklovatelné kartónové obaly
    Naše kartónové obaly jsou nyní vyráběny ze 100% recyklovatelného materiálu, díky čemuž už nemusí končit na skládkách odpadu.

Zavedení pohotovostního režimu se spotřebou 1 W

1 Watt with projector image

Projektory Hitachi jsou stylové, praktické a moderní – ale snažíme se také zajistit, aby byly v maximální možné míře ekologické ve všech fázích svého životního cyklu. Proto je důležitou novou funkcí všech projektorů Hitachi pohotovostní režim se spotřebou 1 W.

Nová evropská směrnice může již brzy omezit spotřebu energie projektorů v pohotovostním režimu na 1 W. Hitachi je však o krok napřed. V rámci naší ekologické vize jsme již teď zajistili, aby všechny projektory uvedené na druhé straně tohoto materiálu byly vybaveny touto funkcí úspory energie. Od roku 2010 tak budete šetřit energii, i když budete muset nechat svůj projektor v pohotovostním režimu.

Toto je jen jedno z řady opatření, které společnost Hitachi přijala k minimalizaci dopadu svých produktů na životní prostředí.

Super Hybrid Filter image

Superhybridní filtr
Nový superhybridní filtr Hitachi je nejlepší na trhu. Jeho výdrž je vynikajících 6 000 hodin – díky tomu není třeba provádět údržbu tak často a sníží se náklady na výměnu.


Long Lamp Life image

Lampy s dlouhou životností
Nyní můžete využít výhod lamp s delší životností než kdykoli dříve. Díky novému režimu Eco se životnost lamp prodloužila na více než 6 000 hodin*, což odpovídá využívání projektoru tři hodiny denně po dobu desíti let.


Long Filter Life image

Delší životnost filtrů
Filtr Hitachi vydrží tak dlouho, jako lampa projektoru. Náhradní lampy jsou dodávány s novým filtrem, takže můžete snadno vyměnit obě součásti současně a odpadá potřeba čištění filtru.*

*Platí pro nejnovější modely.